Museu del Calçat Jose María Amat Amer

Sala núm. 1

Sala de la Maquinària

Benvingut a la història viva de la màquina que s'utilitza

Descripció de la sala

Sala núm. 1. Sala de la Maquinària.

En ella podem trobar una gran mostra de maquinària antiga relacionada amb Calçat, encara que també pots trobar màquines singulars en els diferents hall de distribució de cada planta, entre els corredors de comunicació de les sales o en les escales i la planta baixa.

En aquesta sala podràs contemplar el següent:

"Col·lecció Aguado". Es tracta d'una de les col·leccions úniques en el món en matèria de fabricació de formes  i els seus processos de fabricació. Isidro Aguado *Aravid va ser un dels primers *hormeros que va iniciar el seu treball en l'últim terç del segle XIX. Algunes de les màquines exposades treballaven per tracció animal o per la força de l'aigua; per això les primeres instal·lacions se situaven prop del riu Vinalopó per a aprofitar els seus cabal. Altres màquines són simples "artefactes" creats per Aguado abans d'aparéixer cap mena de màquina que fera el treball concret. També podem contemplar el procés *semimanual de fabricació d'una forma de fusta.

 

Maquinària per a la fabricació de calçat. Ho formen un conjunt de màquines, en la seua majoria pertanyents a la fi del segle XIX i principis del segle XX. En aquestes col·leccions podríem distingir les màquines del que en la indústria es denomina, "mecànica de fabricació de calçat", és a dir, el procés de muntat i acabat del calçat.

Entre la maquinària de fabricació de calçats exposada en aquesta sala, destaquem la maquinària que va pertànyer a l'empresa *Luvi S.L. situada a Petrer i que la componen exemplars únics dels fabricats per l'empresa United *Shoe *Machinery Company que, a principis del segle XX les arrendava a les indústries, especialment als EUA, Europa i Llatinoamèrica, contribuint a una ràpida modernització de la indústria del calçat.

 

Col·lecció de màquines de cosir i aparar. Encara que la primera patent per a màquina de cosir es deu a l'anglés Thomas *Saint, la màquina a efectes pràctics s'inventa a mitjan segle XIX, en 1829 pel francés *Barthélemy *Thimonnier; a continuació va aparéixer la màquina de *puntada tancada, pel nord-americà Walter *Hunt en 1934; més endavant la màquina que es va comercialitzar seria invenció d'Elias *Howe en 1846; i serà en 1854 quan Isaac *Marritt *Singer patenta la seua primera màquina de cosir;  fins a aqueix moment, tots els tipus de cosits o puntejats, fins a aqueixes dates, es feien a mà amb agulles i didals.

Des d'aquells anys i amb aquelles màquines, es cosia tant teixit com pells, no obstant això i abans de finalitzar el segle XIX ja es fabriquen màquines més resistents, de tipus industrial, que es dediquen exclusivament al cosit de pells i cuirs.

L'extensa col·lecció de màquines exposades ens mostren un conjunt de les primeres màquines manuals de cosit i les primeres màquines *Singer de cosit industrial o de *aparado, algunes amb un disseny modernista especialment bell.

 

Aquesta sala es completa amb Obres d'Art de diferents tècniques i autors, destacant una part de l'obra del pintor local més destacat fins hui, en treballs relacionats amb el calçat artesà, Sr. Gabriel Poveda "*Leirbag".

Tradició i Tecnologia

SALA MAQUINÀRIA DE CALÇAT

Què et pots trobar a la sala de Maquinària