Museu del Calçat Jose María Amat Amer

MUSEU DEL CALÇAT CERTIFICAT AMB Q QUALITAT *TURISTICA ESPANYOLA

El Museu del Calçat José María *Amat Amer ha rebut de mans de la ministra de Turisme Reyes Maroto el certificat amb la Marca 'Q', el distintiu de qualitat del sector turístic espanyol que atorga l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (*ICTE).

 

Aquesta distinció acredita mitjançant una auditoria exhaustiva, que Museu del Calçat en la seua cerca de l'excel·lència entre turisme i cultura industrial, aplica els requisits de prestació de serveis de visita i activitats complementàries que garanteixen, faciliten i enriqueixen l'experiència del visitant, mitjançant l'establiment d'uns objectius, I compromís constant amb la millora contínua en diferents aspectes com és l'accessibilitat, la informació, comunicació, atenció al client, satisfacció i gestió de suggeriments dels visitants; gestió dels recursos humans i de les instal·lacions.

 

La marca de garantia Q Qualitat Turística és una marca espanyola de reconegut prestigi dirigida a la certificació voluntària de serveis turístics. Una organització turística obté la Q de Qualitat Turística quan evidència el compliment dels requisits tècnics que la seua norma corresponent dicta. L'organització ha d'implementar un sistema de gestió orientat al servei del client i a la millora contínua.

La “Q” aporta als establiments turístics que l'ostenten PRESTIGI, DIFERENCIACIÓ, FIABILITAT, RIGOROSITAT I PROMOCIÓ, aquesta última, per part de la Secretaria d'Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.


Els establiments avalats per la "Q de Qualitat" han passat unes estrictes auditories que asseguren que la seua prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per a assegurar als clients la millor experiència turística possible.

 

L'obtenció de la Marca implica nivell extern per als establiments un augment de la satisfacció dels seus clients (fomentant la fidelització directa i indirecta), una millora en la reputació de l'organització i l'ostentació d'un segell diferenciador enfront del client potencial. A nivell intern, millora la gestió i eficàcia de les activitats que es realitzen, optimitza els recursos, motiva al personal i estableix un sistema per a controlar de manera eficaç l'acompliment de l'organització.

 

La Comunitat Valenciana ocupa el primer lloc en el rànquing nacional de museus certificats amb la marca “Q”, amb 8 museus certificats sobre els 12 nacionals, com així es va acreditar en l'acte, on la foto de família va anar d'allò més nombrosa, i es va compartir amb el Museu Dámaso Navarro de Petrer.

 

A Espanya, el primer Museu que el va aconseguir en 2018 va anar el *MARQ d'Alacant. Els altres dos grans museus nacionals que han aconseguit fins hui aquest certificat són el museu Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid) i el Museu *Guggenheim de Bilbao.