Museu del Calçat Jose María Amat Amer

Ultimes notícies

BLOG DEL MUSEU

SIGNATURA DEL CONVENI DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA *IDELSA 2023

SIGNATURA DEL CONVENI DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA *IDELSA 2023

15 2023

Un any més Ajuntament d'Elda, a través de IDELSA (Institut de Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius, ens impulsa per a continuar sent el valorar-te de la Cultura Industrial sobre el Calçat, a través d'una subvenció nominativa per import màxim de 121.557,24 €.

L'objecte d'esta subvenció és mantindre la perfecta viabilitat de la Institució, i el seu reconeixement com a Institució Cultural bandera de la nostra població, com així ho considera el Pla Estratègic 2030 redactat per Ajuntament el passat exercici.

Museu del Calçat i les seues activitats participa de diversos Patrons definits en el Pla Estratègic elaborat per l'Ajuntament d'Elda per a complir amb l'Agenda 2030, amb l'objectiu de concebre un model de ciutat amb mesures reals que impulsen una acció conjunta i coordinada de les institucions i agents. En la col·laboració del compliment d'estes accions i Patrons, Fundació Museu del Calçat realitza activitats per a col·laborar a curt termini en la consecució dels reptes plantejats i acceptats en el Pla Estratègic, com:

- una Fortalesa amb gran valor històric, artístic i cultural, amb gran potencialitat i senyal d'identitat local. A més d'un actiu per al Reconeixement nacional com a “Ciutat del Calçat”

– Una Oportunitat, actiu cultural clau per a fomentar i enriquir l'activitat turística, l'economia i l'ocupació,

Museu del Calçat i les seues activitats s'engloben dins del Patró 1 del Pla Estratègic elaborat per l'Ajuntament d'Elda, “Elda amb Identitat, cultura i projecció”, on l'objectiu principal és “posar en valor la riquesa patrimonial material i immaterial, empoderar la identitat local com a factor diferenciador i fomentar la seua projecció exterior”.


A més, el Pla Estratègic s'assenyala a Museu del Calçat com a OBJECTIU ELDA AMB IDENTITAT, amb diversos punts d'ACTUACIÓ AMB IDENTITAT:

* Destacar la Indústria del Calçat com a element diferenciador enfront d'altres municipis, com a imatge de Marca-Ciutat

*Elaboració d'una Estratègia Turística Industrial i promoure la conscienciació i el desenvolupament de capacitats entorn del turisme industrial viu.

*Renovació i revisió de la proposta museogràfica i expositiva del Museu del Calçat.