Museu del Calçat Jose María Amat Amer

Ultimes notícies

BLOG DEL MUSEU

SEMINARI WEB DE FICE SOBRE PERTE ECONOMIA CIRCULAR

SEMINARI WEB DE FICE SOBRE PERTE ECONOMIA CIRCULAR

08 2024

FICE celebra un seminari web per a informar les empreses sobre les ajudes a l'impuls de l'economia circular en la indústria del calçat

En este esdeveniment s'han presentat els detalls de la convocatòria, així com els requisits i criteris de selecció per a accedir a les subvencions

Des de la patronal sabatera advertixen que la llei Crea i Creix limita l'accés de les seues PIMES a estes ajudes, ja que intervé en les relacions entre les empreses condicionant la llibertat negociadora de les firmes en un mercat global en el qual no es donen estes limitacions

 


2022 03 04

La Federació d'Indústries del calçat, *FICE, en col·laboració amb *Proyecta Innovació, ha celebrat recentment un seminari web amb l'objectiu d'informar les empreses sabateres interessades sobre les oportunitats i beneficis que oferixen les ajudes per a l'impuls de l'economia circular en els sectors del tèxtil i la moda, que inclou a la indústria del calçat.

El títol del seminari web, en el qual han participat més de mig centenar d'empreses, ha sigut “Ajudes per a l'impuls de l'economia circular en els sectors del tèxtil i la moda”. La dotació pressupostària per a este sector és de 75 milions d'euros. Encara que la partida inicial era de 100 milions d'euros, finalment la convocatòria del plàstic, inicialment inclòs en el tèxtil i moda, ara anirà per separat.

En la jornada s'han presentat els detalls de l'orde per la qual s'aproven les bases reguladores d'este *PERTE, així com els requisits i criteris de selecció per a accedir a les subvencions.

La secretària executiva de *FICE, *Marián Cano, explica que des de la indústria del calçat existix una gran preocupació per les dificultats que poden arribar a tindre les pimes per a accedir a estes ajudes.

“Des de *FICE ja hem expressat l'enorme preocupació entorn de la llei Crea i Creix que afecta directament les competitivitat de les nostres companyies en mercats globals. Esta llei intervé en les relacions entre les empreses condicionant la llibertat negociadora de les nostres firmes en un mercat global en el qual no es donen estes limitacions”, explica Cano qui afig que “i al costat d'este intervencionisme, cal tindre en compte que el calçat és un producte de baixa rotació, des que el producte arriba al punt de venda fins que s'embene, el termini és molt major que l'altres béns com poden ser productes frescos”.

La secretària de *FICE recorda que la Llei Crea i Creix establix que el termini màxim de pagament ha de ser de 30 dies (60 si hi ha acord entre les empreses), i si estos terminis no es complixen les empreses no poden accedir a les ajudes del *PERTE. “El que demanem és que no limiten la capacitat negociadora entre empreses, si s'arriba a un acord de pagament a més llarg termini, el Govern no hauria de marcar els terminis, més encara quan esta norma no afecta a l'administració pública”.

D'altra banda, des de *FICE es denuncia que les petites empreses poden tindre més dificultats per a obtindre estes ajudes, ja que podrien no disposar dels recursos suficients per a afrontar la inversió que requerixen els projectes que donen opció a rebre estos fons europeus. Cal tindre en compte que l'import mínim per a la realització d'un projecte és de 100.000 euros, un mínim d'inversió elevat per a les empreses de menor grandària, “una cosa il·lògica quan estos *PERTES van dirigits principalment a les petites i mitjanes empreses”.

Beneficiaris

Les ajudes van dirigides actuacions que, en el sector del calçat, reduïsquen el consum de matèries primeres verges, reduïsquen la generació de residus i/o milloren la gestió de residus contribuint de manera substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories: Recerca i desenvolupament, digitalització per a innovar en matèria de processos i organització, increment del nivell de protecció mediambiental de l'entitat receptora de l'ajuda i millora de la gestió de residus procedents de tercers.

Estes actuacions podran dirigir-se a projectes d'investigació industrial, projectes de desenvolupament experimental i estudis de viabilitat.

Durant el seminari web, s'han abordat diversos temes relacionats amb l'economia circular i la seua aplicació en els sectors esmentats. S'ha posat èmfasi en la importància de reduir la generació de residus i fomentar la reutilització, valorització i reciclatge de materials, així com en la necessitat de promoure pràctiques sostenibles en la producció i consum de béns.

Les empreses i entitats que participen en esta convocatòria podran beneficiar-se d'un finançament que els permetrà dur a terme projectes d'investigació, desenvolupament, digitalització i millora de la gestió de residus, entre altres.

A més del suport econòmic, esta iniciativa els proporcionarà l'oportunitat de formar part d'una xarxa de col·laboració i aprenentatge, on podran compartir coneixements i bones pràctiques en matèria de sostenibilitat”.

Més informació sobre el *PERTE d'Economia Circular en

juliav@fice.es