Museu del Calçat Jose María Amat Amer

Ultimes notícies

BLOG DEL MUSEU

NOVA EDICIÓ LLIBRE DE TECNOLOGIA DEL CALÇAT

NOVA EDICIÓ LLIBRE DE TECNOLOGIA DEL CALÇAT

05 2023

Amb el títol de “Tecnologia del Calçat. La Sabata: Tecnologia, Art i Història”, presentem un compendi dels avanços que, en matèria de fabricació de calçats, ha experimentat la indústria de la sabata en els últims anys.

 

Es tracta d'un nou llibre, didàctic i de consulta, que renova i àmplia l'últim publicat en 1999.

 

La Tecnologia escrita des de les aules

 

En 1975 es va escriure i va publicar el primer llibre de tecnologia del calçat pensat expressament per als alumnes de Formació Professional. Els professors que impartíem ensenyaments de la pell i de les seues tecnologies per a la fabricació del calçat i de les indústries afins, havíem de valdre'ns d'anotacions redactades per l'experiència com a tècnics al servei de la *semi artesana indústria del calçat. Amb aquelles anotacions editem aquell primer llibre de poc més de 200 pàgines. Més tard, en 1988 s'editaria una edició ampliada, i en 1999 l'última que hui substituïm per aquest nou llibre que supera les 690 pàgines.

 

La tecnologia actual camí de la robòtica i a les portes de la *IA

 

Els canvis en les màquines i els sistemes emprats en la fabricació del calçat han evolucionat especialment en els últims anys, primer va ser l'aplicació dels *softwares específics per a determinats treballs en els quals es podia aplicar una automatització en fases molt precises del procés de fabricació; més endavant ha sigut la robòtica en punts molt concrets i en tipus de calçat on la repetició de moviments és més tolerable, i finalment, s'obri una nova via a la Intel·ligència Artificial que, com diu el professor i catedràtic emèrit, Alberto Navarro Requena, “hi ha més per veure que el vist fins ara”, és a dir, estem davant el principi de la gran incògnita, alguna cosa que revolucionarà la nostra actual manera de fer i que potser encara és prompte per a avaluar el seu abast.

 

La indústria del calçat en línia de moda

 

Algun dels avanços en tecnologia de fabricació de calçats que estem observant hui, eren totalment impensables fa escassament dues dècades i treballs que des de la perspectiva del raonablement pensable, eren impossible imaginar, veiem com en algunes fases de la fabricació desplacen la mà d'obra de l'ésser humà, però sota el meu humil criteri, apartat de fonaments científics i solament guiat per la raó i la força de la creativitat humana, hi ha fases del procés per a confeccionar una sabata de moda, que difícilment podrà encotillar-se en paràmetres exclusivament aplicats a una màquina, per molt avançada que aquesta siga.

 

La sabata de moda i especialment de dona, té connotacions en les quals l'ésser humà aporta una sèrie de conceptes físics i mentals que, al meu judici, no seran mai substituïts per la màquina. M'estic referint a determinades fases de l'elaboració d'una sabata que, com alguna cosa que té a veure molt amb l'art, no podrà tancar-se en cap mena de programari que no pot admetre ni suplantar, les moltes propietats que aporta l'artista a la seua obra.

Un llibre de consulta

 

El llibre que hui presentem té algunes parts actualitzades i altres noves que el professional del calçat ha de conéixer, m'estic referint en concret a la Història del Calçat, en aquesta publicació incloem una succinta i bastant escarida història del calçat a través de les cultures i civilitzacions. Es tracta d'un llibre de consulta i no un manual de cada màquina.

 

Hem inclòs noves màquines cedides per empreses constructores de maquinària o dels seus representants, fotografies en les quals hem destacat el color i hem explicat bàsicament els seus funcionaments i utilitats. També hem rescatat de les anteriors edicions, aquells dibuixos que conformen les primitives màquines, aquelles que feien els mateixos treballs que les actuals, però amb ritmes diferents, i fins i tot determinats aspectes de l'artesania que no ha d'oblidar-se mai, com un homenatge als qui van treballar amb majors sacrificis i menys mitjans.

 

Col·laboracions i finalitats

 

Com tot en la vida, res es realitza sense l'ajuda i col·laboració d'uns altres. En aquest llibre hem buscat i trobat les ajudes necessàries que pogueren enriquir l'obra amb especialistes en diferents matèries. Ha sigut una labor lenta però constant que ens ha portat molt de temps, més del que previsiblement calculàvem.

 

La finalitat no pot ser una altra que la d'aportar un altre xicotet gra d'arena a aquesta indústria que ens ha donat la VIDA, amb majúscules, especialment en la zona de l'Alt, Mitjà i Baix Vinalopó i que, amb tenacitat, altres zones de la nostra geografia s'afanyen, com nosaltres, per reivindicar la vàlua de les seues respectives indústries sabateres. Però no seria just oblidar als alumnes que s'acuren diàriament per estudiar la indústria del calçat, tractant de professionalitzar-se en aquest treball, per a ells, més que per a ningú, són els nostres esforços i modestos desvetllaments.

 

Agraïments

 

El llibre de “Tecnologia del Calçat. La Sabata; Tecnologia, Art i Història”, és una obra en la qual han col·laborat mestres i alumnes en diverses disciplines, des de la història, fins a la seguretat en el lloc de treball, amb especial incidència a les tecnologies aplicades. Agraïment extensiu a les empreses de fabricació de maquinària i d'algunes indústries afins que han aportat els seus criteris i fonaments, també a representants en plaça de venda de maquinària que ens han permés inserir algunes imatges dels seus productes.

 

No desitge acabar sense donar les gràcies al personal del Museu del Calçat i a la seua directora, pels seus permanents desvetllaments, però també per acceptar aquesta obra com una humil aportació a la ingent tasca que es realitza cada dia per Elda i la seua indústria a través del Museu del Calçat.

 

La generosa donació de mecenatge, d'aquesta primera edició, ens ha permés publicar.

 

Gràcies

José María Amat Amer