Museu del Calçat Jose María Amat Amer

Ultimes notícies

BLOG DEL MUSEU

CONCESSIÓ *SUBV. *EXCMA DIPUTACIÓ D'ALACANT PER A MUSEUS I *COLEC *MUSEOGRAFICAS *PERMAN 2023

CONCESSIÓ *SUBV. *EXCMA DIPUTACIÓ D'ALACANT PER A MUSEUS I *COLEC *MUSEOGRAFICAS *PERMAN 2023

29 2023

L'àrea de Cultura de la Diputació d'Alacant ens IMPULSA en el nostre objectiu de promoure i crear Cultura Industrial sobre Calçat, gràcies a la concessió d'una ajuda de 10.000 € a través del programa de Subvencions a Ajuntaments, Fundacions i altres Entitats sense ànim de lucre de la província d'Alacant per a Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents 2023, publicades en el BOP 160 de 21 d'agost de 2023.

Donada la profunditat de la col·lecció de Museu del Calçat José María *Amat Amer, disposem de sabates molt destacades en l'àrea del disseny, de la moda, història, etc, que mereixen ser destacats i coneguts, tant per adults, com pel públic infantil.

Amb "Edició de Llibre de Sabates Museu del Calçat", pretenem editar publicacions on la Sabata siga el vertader protagonista, més que el Museu, o les seues col·leccions, amb la mateixa qualitat que el realitzat en 2022, amb la fi última de PROMOCIONAR LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT, i en conseqüència, LA PROVÍNCIA D'ALACANT.

Hem de saber traslladar i transformar aqueix vessant sensible, amb ànima, que cadascun de les nostres sabates porta implícita, en pro d'una lluita conjunta on el disseny siga l'armadura, la qualitat l'escut i el “made in Spain” la bandera. Perquè si desenes de mans són capaces de coordinar-se per a portar a bon port un producte final com és la sabata, desenes de ments poden portar una indústria al millor dels escenaris.

Finalment, Diputació d'Alacant, mitjançant l'ajuda a les publicacions de Museu del Calçat, fa costat a divulgar el sector calçat amb una iniciativa cultural atractiva que obri noves vies de promoció per a donar a conéixer la cultura sabatera de la ciutat, utilitzant com a fil conductor les "Sabates del Museu".